Niedawno na łamach czasopisma Organic & Biomolecular Chemistry ukazał się artykuł naukowy 
S. Masuda i in., ukazujący wyniki badań autorów, dotyczących syntezy niezabezpieczonych peptydów w wodzie poprzez metatezę z zamknięciem pierścienia (RCM).

Choć RCM jest atrakcyjnym sposobem wytwarzania sztucznych, zaprojektowanych peptydów, to 
w artykule zatytułowanym „Ring-closing metathesis of unprotected peptides in water” po raz pierwszy doniesiono o możliwości przeprowadzenia syntezy niechronionych peptydów w wodzie w obecności jonów Mg(II), bez dodatku jakichkolwiek rozpuszczalników organicznych poprzez RCM, czego dokonano dzięki zastosowaniu rozpuszczalnego w wodzie katalizatora rutenowego – AquaMet, produkowanego przez Apeiron Synthesis.

Autorzy przeprowadzili optymalizację warunków reakcji i wykazali, że dodatek MgCl2 i/lub zastosowanie warunków kwasowych umożliwia wydajną reakcję RCM niezabezpieczonych peptydów modelowych i analogów oktreotydu w wodzie. Opisana metoda, z zastosowaniem naszego katalizatora może okazać się cennym narzędziem w syntezie biologicznie aktywnych, biomimetycznych peptydów.

Pełna wersja artykułu dostępna: tutaj

 

W dniach od 11-14 lutego 2019 r. przedstawiciele Apeiron Synthesis – Anna Gawin i Andrzej Tracz będą obecni na premierowej edycji targów Specialty & Custom Chemicals America, które odbędą się w malowniczym, przesiąkniętym kulturą Dzikiego Zachodu amerykańskim mieście Fort Worth, położonym w centrum stanu Teksas.

Wydarzenie to skupi się na produktach i technologiach, które znajdują różnorodne zastosowania w branży chemicznej, a w szczególności na chemikaliach specjalistycznych i wysokowartościowych, stosowanych: w rolnictwie i środkach ochrony roślin, przy produkcji farmaceutyków, substancji smakowych i zapachowych, tworzyw sztucznych i kompozytów, kosmetyków, detergentów, klejów, uszczelniaczy, żywic, przy produkcji paliw, biopaliw i smarów, a także w górnictwie i przetwarzaniu minerałów.

Uczestnicy targów będą mieli szanse pozyskania nowych kontaktów i budowania relacji biznesowych z dotychczasowymi oraz nowymi partnerami na kolejnym gruncie włączonym do mapy wydarzeń zrzeszających specjalistów z branży chemicznej.

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia stanowiska numer 711, w którym nasi pracownicy chętnie udzielą szczegółowych informacji dotyczących produktów oraz usług oferowanych przez firmę Apeiron Synthesis.

 

Miło nam ogłosić, że Dyrektor ds. Badań i Rozwoju Krzyszof Skowerski będzie reprezentował Apeiron z wykładem podczas Stable Carbene Symposium, które odbędzie się na Uniwersytecie Paul Sabatier (Auditorium Marthe Condat) we francuskiej Tuluzie 30 listopada 2018 roku. Wydarzenie to jest orgaznizowane z okazji 30. rocznicy odkrycia stabilnych karbenów.

Trwałe karbeny, długo uważane za ciekawostkę chemiczną z uwagi na fakt, iż przeciwstawiają się regule oktetu, stały się powszechnie wykorzystywanymi grupami funkcyjnymi. Ze względu na swoje wyjątkowe właściwości i szeroki zakres możliwych zastosowań w katalizie homogenicznej, zarówno jako organokatalizatory, jak i ligandy dla metali przejściowych są uważane za jedno z najcenniejszych narzędzi w chemii organicznej, nieorganicznej i metaloorganicznej. Coraz częściej znajdują również zastosowanie w chemii medycznej i materiałoznawstwie.

Głównym celem zbliżającego się sympozjum jest możliwość stworzenia płaszczyzny do zgromadzenia chemików pracujących nad zastosowaniem i zainteresowanych stabilnymi karbenami, promowanie wymiany informacji dotyczących najnowszych strategii rozwoju w tym zakresie chemii oraz dyskusji dotyczących wyników ostatnich badań.

Program sympozjum będzie obejmował dziewięć wykładów prowadzonych przez wybitnych zaproszonych naukowców. Jesteśmy dumni, że Krzysztof Skowerski będzie mógł reprezentować Apeiron wśród ekspertów tego obszaru chemii.

 

Z przyjemnością ogłaszamy, że nasze produkty zostały umieszczone w katalogu firmy Merck. MERCK KGaA, przedsiębiorstwo które przejęło firmę Sigma Aldrich, to renomowana, globalna firma, której misją jest "rozwiązywanie najtrudniejszych problemów w naukach przyrodniczych poprzez współpracę ze społecznością naukową" - cieszymy się z nawiązanej współpracy oraz z poszerzenia listy dystrybutorów naszych produktów. Aktualnie w ofercie Merck dostępne są następujące katalizatory produkowane przez Apeiron: Nitro-Grela, Nitro-Grela 1. generacji, nitro-Grela SI -o-Tolyl, nitro-Grela-I2, GreenCat iPr, AquaMet, StickyCat PF6 oraz zmiatacz metali (metal scavenger) SnatchCat.

Dzięki wprowadzeniu naszych katalizatorów do oferty Merck, proces metatezy olefin staje się łatwiej dostępny dla chemików na całym świecie, co pozwala im czerpać korzyści z tej cennej i wydajnej technologii katalitycznej, znajdującej zastosowanie w szerokim spektrum branż. Stosowanie naszych katalizatorów zapewnia przewagę konkurencyjną nad konwencjonalnymi metodami syntetyzowania cząsteczek. Wśród najważniejszych zalet, można wyróżnić m.in.: możliwość stosowania niewielkiej ilości katalizatora i objętości rozpuszczalnika, zmniejszenie ilości produktów ubocznych i odpadów, łatwe usuwanie pozostałości rutenu z mieszaniny poreakcyjnej – co pozwala nam dostarczać rozwiązania, które znacznie oszczędzają czas oraz pieniądze naszych klientów.

Obecnie jesteśmy w trakcie prac nad rozszerzeniem oferty naszego nowego dystrybutora o kolejne katalizatory metatezy olefin.

Jesteśmy zadowoleni, że wspólnie z Merck możemy rozpowszechniać misję naszej firmy – umiejętnego czerpania z ogromnego potencjału metatezy olefin!

 

Nie przegap Sympozjum Chemii Organicznej Beilsteina, “ Tomorrow's Catalysis for Research and Industry", która odbędzie się w dniach 24-26 października 2017 w Hotelu am Griebnitzsee w Poczdamie w Niemczech. Sympozjum zainspirowane zostało serią „Progress in metathesis chemistry II”, która została opublikowana przez Karola Grelę w Beilstein Journal of Organic Chemistry. Seria ta obejmuje podstawowe aspekty katalizy między innymi: reakcje katalityczne w badaniach i produkcji, rozwój nowych katalizatorów, immobilizowane kompleksy metali przejściowych jako katalizatory przemysłowe, wyjaśnienie mechanizmu reakcji katalitycznych. Wśród zaproszonych gości z przemysłu i środowiska akademickiego znajdziecie Krzysztofa Skowerskiego, który reprezentować będzie Apeiron. Dodatkowo możecie spotkać się z dr Katarzyną Kaczanowską, która prezentować będzie poster oraz CEO Michałem Bieńkiem.

 

Czekamy z niecierpliwością na tegoroczne wydarzenie Organic Process Research and Development organizowane przez Scientific Update. Tym razem konferencja odbywać się będzie w Sztokholmie, w Szwecji w dniach 27-29 września 2017 roku. W OPRD najbardziej doceniamy to, że wybrani prelegenci potrafią sprostać wysokim wymaganiom stawianym przez odbiorców z branży. Wykłady i dyskusje będą dotyczyć projektowania ścieżek syntezy, rozwoju i optymalizacji w dziedzinach farmaceutycznych, chemicznych i pokrewnych. Wydarzenie to daje wiele okazji do spotkania i współpracy z innymi uczestnikami szczególnie podczas obiadów oraz przerw kawowych w miłej i nieformalnej atmosferze. Apeiron będzie reprezentowany przez dr Katarzynę Kaczanowską, która z przyjemnością spotka się z Państwem.

 

W tym roku w dniach 23-28 lipca w Stonehill College, Easton, Ma odbędzie 63cia Organic Reactions & Processes Gordon Research Conference. Wydarzenie to przyciąga corocznie wielu naukowców, zarówno z przemysłu jak i ze środowiska akademickiego. Naukowcy mają możliwość zapoznania się z najnowszymi odkryciami w syntezie organicznej. Oprócz bogatej listy prelegentów wystawiane będą również interesujące postery. Będziecie mogli spotkać tam dr Katarzynę Kaczanowską reprezentującą Apeiron z posterem „Development of Bis-(Cyclic Alkyl Amino Carbene) Ruthenium Complexes, a Versatile and Highly Efficient Catalysts for Olefin Metathesis”. Czekamy na ciekawe dyskusje!

 

W dniach od 9 do 12 lipca w Zurychu w Szwajcarii odbywać się będzie Sympozjum Metatezy Olefin (Symposium on Olefin Metathesis and Related Chemistry) (ISOM XXII). Dziękujemy organizatorom za zaproszenie nas na to wydarzenie. Cieszymy się, że będziemy mieć okazję do zaprezentowania niektórych badań firmy Apeiron. Drugiego dnia Sympozjum Krzysztof Skowerski (CTO) wygłosi prezentacje „Nowe katalizatory dla metatezy olefin”.

Poza badaniami nad katalizatorami, wydarzenie koncentruje się na zastosowaniu metatezy w przemyśle chemicznym, zawierającym sektor farmaceutyczny, polimerowy i odnawialny. Nic dziwnego, że poruszane tematy oraz wybitny panel dyskusyjny ( w tym ze zwycięzcą nagrody Nobla Richardem Schrockiem) przyciągają zarówno środowisko akademickie jak i przemysł. Opierając się na doświadczeniach z poprzednich edycji ISOM, również w tym roku oczekujemy wielu ciekawych dyskusji i mamy nadzieję spotkać się tam z Państwem.

 

Tegoroczna edycja Chemspec odbędzie się w dniach 31 Maja- 1 czerwca 2017 w Monachium. Będzie to okazja do spotkania zespołu Apeiron oraz do wysłuchania nieco więcej informacji na temat najnowszych osiągnięć w metatezie olefin. Dr Katarzyna Kaczanowska 1 czerwca o godzinie 14:45 w Pharma Lecture Theater przedstawi nowe katalizatory i ich wyjątkową efektywność, natomiast dr Michał Bieniek CEO wygłosi krótką prezentację na „Innovative Start-ups: New Chemicals & Industrial Biotechnology” w Agro Chemical Lecture Theatre o godzinie 13:45.

Aby dowiedzieć się więcej o naszych produktach i usługach zapraszamy do odwiedzenia naszego stoiska R102. Michał Bieniek, CEO; Joanna Drygajło, menager sprzedaży oraz Katarzyna Kaczanowska, kierownik Badań z przyjemnością omówią możliwości współpracy z Państwem.

 

Drugie Doroczne Sympozjum Katalizy w Chemii okazało się wielkim sukcesem. Cieszymy się, że zgromadziliśmy około 80 chemików, których uwaga została przyciągnięta przez 9 posterów oraz 8 wybitnych prelegentów, którzy opisywali swoje najnowsze osiągnięcia. Sympozjum było okazją do nawiązania nowych kontaktów i umocnienia istniejących już relacji.

Jeszcze raz chcielibyśmy podziękować wszystkim prelegentom i uczestnikom. Mamy nadzieję, że podobało się Wam równie bardzo jak nam. Wierzymy, że za rok będzie Was jeszcze więcej a my postaramy się aby wydarzenie to było na jeszcze lepszym poziomie.

Na zdjęciu: Zespół Apeiron wraz z prelegentami (Nizar Haddad, Krzysztof Skowerski, David A. Conlon, Timothy Donohoe, Deryn Fogg, L.-C. Campeau, David Leitch and Joel Hawkins)

 

Pierwsze Doroczne Sympozjum Katalizy w Chemii było ogromnym sukcesem. Ambitnie podchodziliśmy do Sympozjum sugerując, że będzie ono wydarzeniem corocznym. Uczestnicy jednak zachęcali nas aby to wydarzenie kontynuować, więc i w tym roku zdecydowaliśmy się na organizację. Tegoroczne Sympozjum będzie większe, a wyjątkowy line-up prelegentów zapewni wysoki poziom wykładów. .

Swoje najnowsze wyniki badań zaprezentują następujący prelegenci:

Louis- Charles Campeau - Merck
David Conlon - Bristol Myers Squibb
Timothy Donohoe - University of Oxford
Deryn Fogg - University of Ottawa
Joel Hawkins - Pfizer
Chris Senanayake - Boehringer Ingelheim
Krzysztof Skowerski – Apeiron Synthesis
Matthew Tudge - GlaxoSmithKline

Nie przegap okazji! Zapraszamy do rejestracji

 

Zespół Apeironu opracował kompleksy bis-(CAAC) Ru indenylidenowe do metatezy olefin, które niedawno zostały opublikowane w Angewandte Chemie. (CAAC ang. cyclic alkyl amino carbene)

Unikatową cechą tych katalizatorów jest to, że są niezwykle skuteczne w tworzeniu zarówno terminalnych jak i internalnych wiązań C = C; Uzyskano TON przekraczający 300000. Do tego czasu najnowszym odkryciem w metatezie olefin było zastosowania N-heterocyklicznego karbenu (NHC) zawierającego kompleksy alkilidenowe rutenu do tworzenia wewnętrznych wiązań C=C i cyklicznego alkiloamino karbenu (CAAC) zawierającego kompleksy ruten-benzyliden w produkcji terminalnych olefin. Nasze nowe katalizatory łączą zakres wcześniej podzielony między te dwie rodziny katalizatorów. Tutaj możesz znaleźć nasz artykuł.

 

Miło nam poinformować, że dwa nowe katalizatory HeatMet i FixCat są już dostępne na platformie Strem.

HeatMet stanowi doskonałe narzędzie do precyzyjnej kontroli ROMP. Ten katalizator przy 20 ppm inicjuje polimeryzacje dicyklopentadienu (DCPD) powyżej 60oC zapewniając ilościową konwersję.

FixCat został opracowany jako wszechstronny katalizator układów homo- i heterogenicznych. Ponadto wchodzi on w zakres naszych technologii wspomagających usuwanie metali. Wraz ze scavengerem (SnatchCat), FixCat ułatwia oczyszczanie produktów metatezy z pozostałego rutenu. Więcej informacji na ten temat znajduje się w broszurze - PDF.

 

Cieszymy się, że zalety katalizatorów Apeironu zostały zauważone również w środowisku akademickim. Naukowcy z Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz z Uniwersytetu w Montpellier, prowadzeni przez Frederica Lamaty opublikowali kompleksowe badania prezentujące ścieżkę syntezy podstawionych pyroli poprzez RCM. Badania obejmowały ocenę katalizatorów metatezy, gdzie katalizator nitro-Grela firmy Apeiron przewyższał konkurencyjne katalizatory w większości z testowanych warunków reakcji. Aby dowiedzieć się więcej na ten temat, przejdź do publikacji (Tetrahedron 2016, 72, 7462-7469)

 

Już niedługo wiodąca konferencja z dziedziny chemii procesowej będzie organizowana przez Scientific Update- The Organic Process Research and Development. Tym razem wydarzenie to odbywać się będzie w naszym bezpośrednim sąsiedztwie- w urokliwej Pradze. Nie moglibyśmy przegapić takiej okazji! Delegaci Apeironu, dr Katarzyna Kaczanowska oraz Joanna Drygajło będą uczyć się tam od liderów w przemyśle.

Jak zawsze, lista mówców jest długa i imponująca, a wybór tematów kładzie nacisk na procesy katalityczne. Nie możemy się doczekać warsztatów Johnson Mattey, gdzie eksperci dadzą nam wgląd w najnowsze osiągnięcia w dziedzinie technologii katalizy.

Jeśli będziesz uczestniczyć w spotkaniu, prosimy odwiedź nas na naszym stoisku.

 

Już za parę dni, od 4 do 6 października w Barcelonie odbywać się będą targi CPhI Worldwide. Te największe na świecie targi farmaceutyczne, na które zjeżdża się 36 000 specjalistów z branży z ponad 150 krajów, uznawane są za jedno z najlepszych miejsc do rozbudowywania sieci kontaktów. Takie targi łączą ludzi z sektora farmaceutycznego i stwarzają możliwości do znalezienia nowych dostawców, budowania relacji z dotychczasowymi partnerami oraz do rozpoznania nowych możliwości biznesowych. Na tegorocznej edycji Apeiron będzie reprezentować silna reprezentacja. Założyciele Apeironu, Michał Bieniek i Łukasz Gułajski oraz członkowie zespołu, Joanna Drygajło, Andrzej Tracz i Katarzyna Kaczanowska nie mogą się doczekać spotkania w Barcelonie.

 

Cambridge, Ma- Apeiron Synthesis i Snapdragon Chemistry ogłosili podpisanie porozumienia w zakresie poszukiwania możliwości współpracy. Snapdragon i Apeiron oferują specjalistyczne usługi dla przemysłu farmaceutycznego i chemicznego. Usługi te są ukierunkowane na zwiększanie efektywności oraz na obniżanie kosztów dla swoich klientów.

W podpisanym porozumieniu, Apeiron i Snapdragon postanawiają współpracować w promowaniu usług i technologii każdej z firm. Obie firmy będą dążyć do rozwijania nowych możliwości biznesowych, a połączenie sił obu firm będzie dawało znaczące korzyści dla klienta. Według Matthew Bio, Prezes Snapdragon, „Nasi chemicy i inżynierowie są podekscytowani perspektywą wdrożenia większej ilości metatezy do naszej pracy. Duża wydajność metatezy doskonale pasuje do naturalnej wydajności procesów ciągłych w przepływie.”

Obie firmy za najwyższy priorytet stawiają sobie sprostanie potrzebom klientów i partnerów biznesowych. Zobowiązane są dążyć do współpracy, gdzie połączenie technologii będzie w najlepszym interesie klienta. Michał Bieniek, Prezes Apeiron Synthesis powiedział: „Jesteśmy przekonani, że nasza znajomość metatezy olefin, w połączeniu z możliwościami rozwoju zaawansowanych procesów przepływowych zapewni ogromne korzyści ekonomiczne dla klientów.”

Zespół Snapdragon oraz Apeiron będzie obecny na 252 Spotkaniu Towarzystwa Chemicznego (American Chemical Society National Meeting and Exposition) w Filadelfii w dniach 21-25 sierpnia. Znaleźć nas będzie można na stanowisku 316. 22 sierpnia Matthew Bio będzie wygłaszał prezentację na temat „SCHB 20: Odkrywając nowe granice w dziedzinie chemii za pośrednictwem zaawansowanych technologii produkcyjnych.”

 

Miło nam poinformować, że Tokyo Chemical Industry (TCI) dostarcza teraz dwa wyjątkowe katalizatory metatezy olefin stworzone przez Apeiron: nitro-Grela (nr kat. Apeiron AS2032) o numerze N1060 w katalogu TCI oraz AquaMet (nr kat. Apeiron AS2038) o numerze A3009 w katalogu TCI. Po wprowadzeniu sztandarowych katalizatorów Apeironu do katalogu TCI, obie firmy pracują nad tym, aby uzupełnić katalog o dodatkowe katalizatory, które umożliwią chemikom łatwy dostęp do właściwych dla nich katalizatorów. Jak zauważył Michał Bieniek, CEO Apeironu, „Jednym z naszych głównych celów jest uczynienie metatezy olefin, niezwykle efektywną reakcję tworzącą wiązania węgiel-węgiel, jednym z najlepszych wyborów dla chemików syntetyzujących skomplikowanej budowy cząsteczki. Możemy to zrobić poprzez udostępnienie naszej szerokiej gamy efektywnych i niezawodnych katalizatorów dla chemików na całym świecie. TCI posiada międzynarodową renomę, oraz dobrą reputację w Japonii i Azji, przez co jest doskonałym partnerem dla Apeironu.”

Informacje na temat TCI: TCI (Tokyo Chemical Industry) to wiodący producent związków chemicznych, zarówno specjalistycznych jak i komercyjnych. Katalog TCI obejmuje ponad 26 000 produktów, w tym ponad 9 000 produktów jest dostarczanych na rynek światowy wyłącznie przez TCI. Większość tych chemikaliów produkowana jest na obiektach TCI w Japonii. Ponad 90% produktów znajduje się na stanie magazynowym TCI, dzięki czemu możliwa jest szybka dostawa. Produkty TCI są przeznaczone przede wszystkim dla badaczy zajmujących się syntezą chemiczną, naukami biologicznymi, chemią materiałową, katalizą, analityką oraz innymi dziedzinami badawczymi. Dodatkowo TCI zajmuje się niestandardowymi zamówieni w tym syntezami na zlecenie oraz produkcją masową.

 

Zespół Apeiron Synthesis będzie obecny na 252 Spotkaniu Towarzystwa Chemicznego (American Chemical Society National Meeting and Exposition). W tym roku spotkanie to odbędzie się w Filadelfii w dniach 21-25 sierpnia, natomiast centrum wystawowe będzie otwarte od niedzieli wieczorem (21.08) aż do wtorku (23.08) do końca dnia. Znaleźć nas będzie można na stanowisku 316. Z niecierpliwością oczekujemy spotkania z chemikami uczestniczącymi w wydarzeniu, wśród których będą nasi znajomi i partnerzy biznesowi.

Apeiron Synthesis projektuje i produkuje niezawodne i zarazem wysoce efektywne katalizatory metatezy olefin do stosowania zarówno w R&D jak i do produkcji przemysłowej. Zespół chemików Apeironu składa się z ekspertów w dziedzinie metatezy, którzy pomagają naszym partnerom optymalizować ich procesy technologiczne oparte na metatezie. Katalizatory są dostępne w specjalistycznych zestawach oraz indywidualnie w ilościach od mg do ton.

 

W najnowszym wydaniu Speciality Chemicals Magazine ukazał się artykuł zatytułowany „Nowe Narzędzia do Transformacji Metatezy Olefin”. Katarzyna Kaczanowska wraz z Krzysztofem Skowerskim przedstawili w nim rozwijającą się i efektywną metatezę olefin. Artykuł ten podsumowuje, proponowane przez Apeiron, rozwiązania na napotykane problemy technologiczne. Specjalistyczne katalizatory ora technologie wspierające takie jak zmiatacze metali (scavengery) oraz reaktor przepływowy do procesów ciągłych, to tylko niektóre z rozwiązań przedstawionych w przeglądzie. Mamy nadzieję, że lektura się Państwu spodoba! Udostępnij artykuł znajomym i podziel się z nami swoją opinią.

Pełna treść artykułu w języku angielskim jest dostępna tutajLINK

 

Targi Chemspec Europe 2016 są międzynarodową wystawą przyciągającą producentów wysokowartościowych i zaawansowanych technologicznie półproduktów chemicznych i specjalistycznych chemikaliów. Tegoroczna 31 już edycja tego wydarzenia odbędzie się w dniach 1-2 czerwca 2016 w jednym z najważniejszych centrów przemysłu farmaceutycznego i chemicznego w Europie, czyli w szwajcarskiej Bazylei. Po raz pierwszy jako wystawca Apeiron będzie miał silny technicznie i sprzedażowo zespół na miejscu.

Na naszym stanowisku prezentować będziemy nowe produkty: katalizator heterogeniczny, zmiatacze metali (scavengery) oraz aplikacje. Nasze nowe produkty zostały zaprojektowane, tak aby umożliwić efektywną metatezę olefin prowadzoną w przepływie ciągłym. W przypadku niektórych aplikacji pozwalają one na użycie tylko 50 ppm do efektywnego prowadzenia procesu, a w innych osiągają TON powyżej 90.000. Zgodnie z oczekiwaniami specjalnie zaprojektowane katalizatory pozwalają na otrzymanie produktów tylko w niewielkim stopniu zanieczyszczonych rutenem, porównywalnym lub niższym od tych uzyskanych ze scavengerami obecnymi w etapie oczyszczania (mniej niż 1 ppm).

Zapraszamy do odwiedzenia nas na stanowisku E102- Michał Bieniek, Prezes; Joanna Drygajlo, Menadżer Sprzedaży i Andrzej Tracz, Pracownik naukowy, chętnie spotkają się z Wami i zaprezentują szczegóły naszej technologii.

Miło nam poinformować, że pierwsze Sympozjum Catalysis in Chemistry było wielkim sukcesem. Wyjątkowy line-up prelegentów zapewnił wysoki poziom wykładów i stworzył platformę do dyskusji na temat tak ważnej kwestii jak praktyczne zastosowanie katalizy.

Raz jeszcze chcielibyśmy podziękować wszystkim prelegentom oraz wszystkim gościom. Mamy nadzieję zobaczyć Was wszystkich w przyszłym roku.

Aby dowiedzieć się więcej o tym wydarzeniu, zapraszamy do lektury. Szczegóły można znaleźć w podsumowaniu napisanym przez Rogera Fréchette’a (Apeiron)LINK

A tutaj znajdą Państwo uwagi końcowe od dr Davida Conlona (BMS)LINK

Na zdjęciu od lewej do prawej: Seb Caille, Roger Frechette, Michal Bieniek, Chris Senanayake, Kasia Kaczanowska, Eric Jacobsen, Jin-Quan Yu, Krzysztof Skowerski, Jim Morken, Grazyna Szymanska.

Wiodące światowe wydarzenie Targi In-cosmetics, czyli związków znajdujących się w produktach do pielęgnacji i higieny osobistej, odbędzie się w tym roku w dniach 12-14 kwietnia w Paryżu we Francji. Zarejestrowanych jest ponad 700 branżowych wystawców, reprezentujących wiodących dostawców, producentów i specjalistów R&D na świecie. Wydarzenie stwarza wielką szanse na nawiązanie nowych kontaktów oraz nowych możliwości biznesowych. Znajdziemy tu liderów z branży związków zapachowych, takich jak Givaudan, IFF, Symrise czy Takasago.

My również tam będziemy. Umówcie się na spotkanie z naszymi delegatami delegatów na In-cosmetics! Apeiron pragnie przedstawić Państwu najnowsze technologie opracowane specjalnie dla branży środków do pielęgnacji osobistej.

 

Apeiron nie mógłby przegapić tak wyjątkowego wydarzenia jakim jest 33-cie Sympozjum SCI Process Development. Zorganizowane przez SCI Fine Chemicals Group. Spotkanie odbędzie się w Churchill College, Cambridge, Wielka Brytania, 6-8 kwietnia 2016.

Chemia procesowa jest w dalszym ciągu dużym wyzwaniem i ważnym obszarem, w którym często poszukuje się możliwości wdrożenia nowoczesnych metod syntezy chemicznej. Tegoroczne sympozjum przyciągnie wielu intersujących prelegentów i delegatów z przemysłu farmaceutycznego, agrochemicznego, chemii specjalnej, a także ze środowiska naukowego.

Jest to doskonała okazja do nawiązania nowych kontaktów pomiędzy naukowcami i ludźmi z przemysłu na różnych poziomach doświadczenia i z różnych gałęzi przemysłu chemicznego. Jeżeli Państwo również wybierają się na to wydarzenie to delegaci Apeiron: Joanna Drygajło (Menadżer Sprzedaży) i Katarzyna Kaczanowska (Kierownik Badań) z wielką chęcią spotkają się z Wami!

 

Apeiron Synthesis ma zaszczyt zaprosić Państwa na pierwsze z serii Sympozjum Kataliza w Chemii. Nasze inauguracyjne wydarzenie odbędzie się 28 kwietnia 2016 w Hotelu Royal Sonesta Boston w Cambridge, MA, USA.

Procesy katalityczne odgrywają niezwykle ważną rolę w chemii, czy to w nauce, czy przemyśle chemicznym. Pomagają w obniżaniu kosztów produkcji, wzroście efektywności procesu lub najzwyczajniej umożliwiają odkrywanie nowych ścieżek syntezy.

Celem naszego spotkania jest zapewnienie płaszczyzny do rozmowy nad nowymi przełomowymi technologiami między przemysłem a nauką. Zapraszamy do wzięcia udziały w wydarzeniu w Cambridge, które jest jednym z największych światowych centrów twórczości naukowej, aby uczyć się od wybitnych innowatorów w teorii i praktyce.

Naszymi gośćmi będą czołowi naukowcy z najlepszych uczelni: Eric Jacobsen (Harvard), Jim Morken (Boston College), Jin-Quan Yu (Scripps Institute), Greg Verdine (Harvard) oraz przedstawiciele największych firm farmaceutycznych: David Conlon (Bristol-Myers Squibb), Chris Senanayake (Boehringer Ingelheim), Seb Caille (Amgen).

Rejestracje i dodatkowe informacje znajdują się tutajLINK

 

 

Strem Chemicals nasz dystrybutor oraz najbardziej rozpoznawalny dostawca związków metaloorganiczncyh opublikował nowy post na swoim blogu produktowym: „Wydajne, trwałe oraz nadające się do ponownego użycia katalizatory, które mogą pracować w wymagających warunkach”. Opisuje on podstawowe katalizatory Apeiron, które są dostępne za pośrednictwem Strem.

Wpis ten jest szczegółowym podsumowaniem opisującym działanie katalizatorów Apeiron. Uprzednio opublikowany był artykuł w The Strem Chemiker. Dodatkowe informacje można znaleźć w katalogu Strem oraz na stronie Apeiron. Zastanawiasz się jak nasz zespół może sprostać problemom w Twoim laboratorium? Chętnie odpowiemy na wszystkie Twoje pytania. Zapraszamy do kontaktu z nami Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub bezpośrednio do specjalisty metatezy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Jesteśmy bardzo zaangażowani w ciągły rozwoju technologii metatezy. Chcemy, aby była ona przystępna i korzystna dla naszych klientów. Planujemy rozszerzenie naszej aktualnej oferty katalizatorów oferowanych przez Strem o cztery nowe produkty dostępne już wkrótce. W dalszej perspektywie, w najbliższych miesiącach, planujemy wprowadzić wiele nowych katalizatorów z naszego bogatego portfolio.

 

26 lutego 2016: Apeiron organizuje lunch networkingowy w siedzibie głównej MassBio w Cambridge, MA., aby wprowadzić firmę do społeczności Massachusetts Life Sciences. Począwszy od rejestracji i networkingu od godziny 11:00, czołowi chemicy Apeiron: Kasia Kaczanowska, Starszy Menadżer Badań i Krzysztof Skowerski, Dyrektor Badań i Rozwoju do godziny 14:00 będą dostępni na miejscu na spotkania z przedstawicielami firm z branży chemii i biotechnologii. Kasia i Krzysztof przedstawią również krótki przegląd produktów i usług Apeiron: „Not your Father’s Metathesis Catalysts”. Jako członkowie MassBio od 2015 roku, zespół Apeiron nie może się już doczekać budowania nowych relacji w ekosystemie nauk przyrodniczych Massachusetts.

Miło nam będzie Was gościć. Zapraszamy serdecznie do rejestracjiLINK

 

10 grudnia 2015 Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska” doceniła osiągnięcia Prezesa Apeiron Synthesis Pana Michała Bieńka wyróżniając do tytułem VIPI – Very Important Polish Innovator. Tytuł ten przyznany został 11 polskim naukowcom, który z sukcesem komercjalizują wyniki badań naukowych.

Serdecznie zapraszamy po więcej szczegółów na stronę FundacjiLINK

Jesteśmy bardzo dumni z naszego Prezesa i gratulujemy kolejnej nagrody.

 

 

 

Sympozjum MassBio CRO/CMO odbyło się w Bostonie w dniu 13 listopada. Na to czwarte doroczne sympozjum CRO/CMO, MassBio Signature Event, przybyło ponad 300 uczestników. Tematem tego wydarzenie była kluczowa rola, jaką odgrywa społeczność CRO/CMO, w skróceniu czasu wejścia na rynek dla firm z dziedziny nauk przyrodniczych. Podparte dwoma wykładami serie interaktywnych paneli dyskusyjnych i debat wraz z sesjami networkingowymi zapewniały niezrównaną możliwość poznania różnych technik i koncepcji wykorzystywanych przez oba wirtualne i tradycyjne przedsiębiorstwa.

Oprócz tego, że Apeiron był jednym z wystawców, został również wybrany do zaprezentowania się w panelu Wystawa Nowych Technologii. Grażyna Szymańska, wiceprezes Global Business Development (z naszego biura w Cambridge) pokazała rozwiązania oferowane przez Apeiron w prezentacji zatytułowanej “Szybsza, Tańsza i Bardziej Zielona Chemia”.

Na siłę technologii Apeiron dodatkowo zwrócono uwagę w artykule „Sympozjum wyróżnia CRO i CMO, cisi bohaterzy biotechnologii”, opublikowanym w Boston Business Journal- przez Dona Seiffert’a.

Jeżeli chcą się Państwo zapoznać z całym artykułem zapraszamy do lekturyLINK

 

Apeiron będzie uczestniczył w wydarzeniu ChemOutsourcing, które odbędzie się 14-17 września 2015 w Long Branch, U.S.A. ChemOursourcing jest największym w USA wydarzeniem skoncentrowanym na API (substancje aktywne w lekach), które przyciąga setki chemików oraz pracowników działu rozwoju biznesu z branży farmaceutycznej, chemicznej i biotechnologicznej.

W tym roku prezentować będziemy nasze nowe produkty i aplikacje takie jak katalizatory heterogeniczne i scavengery (zmiatacze metali). Nasze katalizatory zostały zaprojektowane z myślą o możliwości prowadzenia reakcji metatezy w przepływie ciągłym. Istnieją przykłądy zastosowania, gdzie możliwe jest używanie bardzo małych ilości katalizatora, schodzących nawet do 50 ppm oraz osiągających TON powyżej 90.000. Zgodnie z oczekiwaniami stosowanie katalizatorów heterogenicznych prowadzi do otrzymywania produktów w bardzo małym stopniu zanieczyszczonych rutenem, porównywalnie lub nawet niżej od tych uzyskanych ze scavengerami, obecnymi na etapie oczyszczania (mniej niż 1 ppm).

Dowiedz się więcej o naszych nowych katalizatorach i scavengerachLINK

Stoisko Apeiron zostanie obsadzone przez osoby z działu technicznego jak również przez przedstawicieli handlowych, dzięki czemu będą Państwo mogli zadać bezpośrednio pytania o nowe produkty oraz technologie.

Michał Bieniek, CEO, Grażyna Szymanska, VP of Global Business Development, Joanna Drygajło, Sales Manager and Technical Support, czekają na spotkanie z Wami!

 

Kolejny ważny krok w kierunku ekspansji firmy Apeiron na rynku amerykańskim; nasza firma oficjalnie stała się członkiem The Massachusetts Biotechnology Council (MassBio), najstarszego amerykańskiego stowarzyszenia biotechnologicznego. Organizacja założona w 1985 roku w jednym z wiodących amerykańskich centrów technologicznych, Cambridge w stanie Massachusetts zrzesza obecnie ponad 650 członków; około 60% z nich to firmy biotechnologiczne i farmaceutyczneLINK

Stowarzyszenie stworzyło unikalne środowisko dla osób gotowych dokonywać przełomowych zmian w celu poprawy jakości życia ludzi na całym świecie, poprzez rozwój medycyny i nowych technologii. Wiele wydarzeń organizowanych przez MassBio takich jak MassConnect czy PharmaDays ułatwia nawiązywanie kontaktów pomiędzy członkami stowarzyszenia co często przekłada się na tworzenie strategicznych partnerstw pomiędzy firmami technologicznymi.

Z perspektywy Apeiron, członkostwo w MassBio stwarza nowe możliwości w osiągnięciu kluczowych celów firmy tzn. docieranie do nowych klientów na rynku amerykańskim i wsparcie ich w tworzeniu trwałej przewagi konkurencyjnej dzięki lepszym i tańszym procesom produkcyjnym.

 

W dniach 13-15 lipca 2015 roku w Toronto w Kanadzie, odbędzie się konferencja chemii procesowej, Organic Process Research & Development. To wyjątkowe wydarzenie, zorientowane na skalowanie procesów laboratoryjnych do skali produkcyjnej przyciąga najlepszych naukowców zarówno z uniwersytetów jak i z przemysłu. Wśród prelegentów będą naukowcy z firm chemicznych i farmaceutycznych m.in. Dow Corning Corporation, Genentech Inc, Pfizer Inc., Merck, Eli Lilly i inne.

Cieszy nas możliwość udziału w tej konferencji oraz imprezach towarzyszących. Na zorganizowanej wystawie można znaleźć stoisko firmy Apeiron, gdzie nasze przedstawicielki, Joanna Drygajło oraz Grażyna Szymańska, zaprezentują nasze innowacyjne technologie, w tym najnowsze katalizatory heterogeniczne, które mogą być stosowane w przepływie w systemie ciągłym.

Więcej informacji o konferencji:LINK

 

Apeiron Synthesis skupia się na tworzeniu procesów, które są ekonomiczne i przyjazne środowisku bazując na technologii metatezy olefin.

W niedawno opublikowanym przez naszego amerykańskiego dystrybutora firmę Strem Chemicals artykule zatytułowanym “Olefin Metathesis: New Catalysts, New Solutions for Process Chemistry” czytelnicy znajdą przegląd katalizatorów metatezy opracowanych w ostatnich latach przez Apeiron Synthesis.

rozpoczyna się od opisu zastosowania metatezy w syntezie związku biologicznie czynnego. W opisywanym przykładzie nasz katalizator został użyty do syntezy inhibitora wirusowego zapalenia wątroby typu C (HCV) przez firmę farmaceutyczną Boehringer Ingelheim (był to pierwszy przykład praktycznego zastosowania reakcji makrocyklizacji RCM, w skali przemysłowej). W dalszej części artykułu omówione zostały najważniejsze oferowane obecnie przez nas produkty w tym katalizatory heterogeniczne.

Jak opisano w artykule, katalizatory heterogeniczne zapewniają możliwość projektowania procesów przepływowych, a przez to umożliwiają syntezę złożonych związków organicznych w systemie ciągłym. Duża efektywność i selektywność tej grupy katalizatorów otwiera szerokie możliwości zastosowania metatezy olefin w wielu sektorach przemysłu chemicznego.

Dostęp do artykułu można uzyskać przez: LINK

Więcej informacji na temat katalizatorów homo- oraz heterogenicznych: LINK

W celu zakupu naszych katalizatorów do prac B+R prosimy o kontakt ze Strem, katalog na stronie: www.strem.com. Opis katalizatorów Apeiron Synthesis sprzedawanych przez Strem można znaleźć na:LINK

Katalizatory do celów produkcyjnych możesz nabyć przez:LINK

 

W dniach 24-26 marca 2015 roku w Wageningen w Holandii zainaugurowano projekt badawczy COSMOS “Camelina & crambe Oil crops as Sources for Medium-chain Oils for Specialty oleochemicals” finansowany przez Komisję Europejską. W spotkaniu uczestniczyło osiemnastu partnerów z dziewięciu krajów. Prowadzony przez Wageningen UR Food & Biobased Research projekt ma na celu zmniejszenie uzależnienia europejskiego przemysłu olejowego od importu oleju palmowego. Można tego dokonać, przekształcając rodzime rośliny lnicznik (ang. camelina) oraz modrak (ang. crambe) w zrównoważone, uniwersalne, niemodyfikowane genetycznie europejskie źródło oleju roślinnego. Projekt COSMOS znalazł się na szczycie listy pozytywnie ocenionych grantów w ramach nowego programu Horyzont 2020.

Projekt stawia na wdrażanie nowoczesnych technologii i stanowi wiodący przykład ścisłej współpracy między przemysłem a nauką.

Spośród osiemnastu partnerów zaangażowanych w realizację projektu, dziewięć podmiotów to małe i średnie przedsiębiorstwa oraz duże firmy, druga połowa uczestników to uniwersytety i instytucje badawcze. Apeiron Synthesis wraz z innymi technologicznymi liderami branży będzie zaangażowany w rozwój nowych innowacyjnych technologii, które uczynią z europejskich upraw oleju opłacalne źródło kwasów tłuszczowych o średniej długości łańcucha (MCFA, C10-C14). Wspomniane kwasy tłuszczowe znajdą zastosowanie m.in. jako bloki budulcowe do produkcji tworzyw sztucznych, środków powierzchniowo czynnych, detergentów, czy środków smarnych. Więcej szczegółów o projekcie:LINK

 

Tegoroczny ISOM, współfinansowany przez Apeiron Synthesis, odbędzie się na terenie Politechniki w Graz (Austria). Nadchodzące XXI Sympozjum będzie skupiało się na następujących tematach:

  • Rozwój katalizatorów oraz chemii metaloorganicznej na bazie karbenów.
  • Zastosowanie metatezy olefin w chemii organicznej i farmaceutycznej.
  • Zastosowanie metatezy olefin w chemii materiałowej i polimerów.
  • Zastosowanie metatezy olefin w chemii materiałów odnawialnych.

Starannie dobrany program wykładów oraz prezentacji posterowych umożliwi zapoznanie się z najnowszymi osiągnięciami i trendami w tej dynamicznie rozwijającej się w ostatnich latach dziedzinie. Więcej informacji:LINK

Nasz zespół będzie reprezentowany przez Dyrektora ds. Badań i Rozwoju Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Jeśli są Państwo zainteresowani gamą naszych najnowszych produktów lub współpracą przy opracowywaniu nowych procesów z wykorzystaniem technologii metatezy olefin, prosimy o bezpośredni kontakt z Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. podczas sympozjum.

Warto dodać, że jednym z zaproszonych prelegentów w zbliżającym się sympozjum będzie profesor Karol Grela, doradca naukowy Apeiron Synthesis.

 

Najważniejszym polskim wydarzeniem w branży chemicznej jest coroczny Kongres Polskiej Chemii organizowany przez Polską Izbę Przemysłu Chemicznego, który odbędzie się w tym roku w Parku Naukowo-Technologicznym w Puławach. Wydarzenie to gromadzi kluczowych graczy z polskiego rynku chemicznego, takich jak Grupa Azoty, PKN Orlen, Synthos czy Lotos, a także przedstawicieli wielu światowych firm chemicznych. W zeszłorocznym kongresie udział wziął m.in. dr Kurt Bock, Prezes firmy BASF.

Główne zagadnienia, które zostaną poruszone podczas zbliżającego się kongresu to: ochrona środowiska, globalne perspektywy przemysłu chemicznego, oraz rola sektora finansowego w rozwoju chemii.

Jesteśmy jedyną małą firmą chemiczną zaproszoną na Kongres by uczestniczyć w „burzy mózgów” z największymi graczami w branży. Steve Jobs powiedział kiedyś: "Innowacja odróżnia lidera od naśladowcy". Z dumą informujemy, że Prezes firmy Apeiron Synthesis dr Michał Bieniek będzie brał udział w dyskusji panelowej zatytułowanej "Innowacje - potrzeby polskiego przemysłu chemicznego".

Więcej informacji na temat Kongresu:LINK

 

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej (FNP) co roku przyznaje swoje najważniejsze wyróżnienia badaczom, którzy mogą pochwalić się przełomowymi osiągnięciami naukowymi. Wybitni uczeni mogą otrzymać je w czterech dziedzinach: nauk o życiu i Ziemi, nauk chemicznych i materiałów, nauk matematyczno-fizycznych i inżynierskich oraz nauk humanistycznych i społecznych.

W tym roku najważniejsze wyróżnienie w obszarze nauk chemicznych i materiałów trafiło do profesora Karola Greli, który jest doradcą naukowym firmy Apeiron.

Nagroda została przyznana profesorowi Greli za opracowanie nowych katalizatorów reakcji metatezy olefin i ich zastosowanie w praktyce przemysłowej.

Dorobek naukowy profesora Karola Greli obejmuje ponad 120 publikacji naukowych i 12 patentów chronionych w kilkudziesięciu krajach. Jego badania wykazały, wiele praktycznych zastosowań. Współpracuje on ściśle z przemysłem farmaceutycznym oraz jest m.in. członkiem Rady Naukowej Polpharma S.A.

Podczas ceremonii wręczenia nagród Minister Nauki prof. Lena Kolarska-Bobińska, powiedziała:
“Zwycięzcy są najlepszymi z najlepszych. Nagroda Fundacji trafia do rąk wielkich uczonych, których osiągnięcia naukowe nie tylko przekraczają granice istniejącej wiedzy, ale również są przykładem doskonałości w nauce”.

Chcielibyśmy pogratulować prof. Greli. Jesteśmy bardzo dumni, mogąc współpracować z tak wybitnym uczonym.

 

W ciągu kilku ostatnich dekad metateza olefin zyskała duże znaczenie w zaawansowanej chemii organicznej jako użyteczna metoda tworzenia wiązań podwójnych węgiel-węgiel, oferując atrakcyjną alternatywę dla tradycyjnych metod wytwarzania złożonych cząsteczek organicznych i polimerów.

Ogromne znaczenie tej transformacji dla rozwoju nauki zostało uhonorowane poprzez przyznanie Nagrody Nobla w 2005 roku dla Y. Chauvina, R.R. Schrocka i R.H. Grubbsa. Ich główne osiągnięcia w obszarze metatezy olefin oraz praktyczne zastosowania tej technologii zostały opisane w 2003 roku w składającej się z trzech tomów książce pt. Handbook of Metathesis pod redakcją R.H. Grubbsa. Od tamtego czasu dokonał się ogromny postęp w dziedzinie metatezy olefin, co uzasadniło potrzebę publikacji nowej książki - tym razem pod redakcją profesora Karola Greli. Książka ta jest idealnym towarzyszem dla każdego chemika, który chce wziąć udział w "tańcu" wiązań podwójnych.

Z przyjemnością informujemy, że jeden z rozdziałów tej książki zatytułowany "Purification Strategies in Olefin Metathesis" został napisany przez dwóch członków zespołu naukowego firmy Apeiron Synthesis - Łukasza Gułajskiego i Krzysztofa Skowerskiego. Autorzy rozdziału w oparciu o własne doświadczenia przemysłowe opisują najbardziej skuteczne metody usuwania rutenu z produktów po przeprowadzeniu reakcji metatezy. W rozdziale szeroko opisano techniki zastosowania zmiataczy metali (ang. metal scavengers) oraz osadzonych na fazie stałej modyfikowanych katalizatorów, co ważne zostały kompleksowo przedstawione zalety i wady stosowanych metod.

W celu dokonania zakupu książki Olefin Metathesis: Theory and Practice pod redakcją Karola Greli:LINK

 

Kontakt:

• Europa
Joanna Drygajło
Menedżer ds. sprzedaży i obsługi klienta
joanna.drygajlo@apeiron-synthesis.com
Tel.: (+48) 71-798-5621

• Ameryka Północna
dr Grazyna Szymanska
Global Business Development
grazyna.szymanska@apeiron-synthesis.com
Tel. kom.: (+1) 781-608-5859

Nasze projekty badawcze są wspierane finansowo przez