Misja

Apeiron (gr. ἄπειρον) oznacza bezkres, nieskończoność

Firma Apeiron Synthesis została założona w 2009 r. przez zespół doświadczonych naukowców i przedsiębiorców. Oferowana przez nas technologia opiera się na katalitycznej reakcji metatezy olefin. Metoda ta daje praktycznie nieograniczone możliwości syntezy nowych związków chemicznych, dzięki niej procesy produkcyjne są szybsze, ekonomiczne i przyjazne dla środowiska.

Technologia znajduje zastosowanie w produkcji leków, feromonów, substancji zapachowych, surfaktantów, wosków, paliw, polimerów i materiałów konstrukcyjnych. O jej przełomowym znaczeniu świadczy Nagroda Nobla w dziedzinie chemii przyznana w 2005 roku. Naszą misją jest umiejętne czerpanie z potencjału metatezy olefin i wykorzystywanie go w celach komercyjnych dla dobra naszych klientów.

Największym atutem firmy jest nasza kreatywność. Wywodzimy się ze świata naukowego i cechuje nas badawcza ciekawość oraz pragnienie dokonywania coraz to nowych odkryć. Te odkrycia nie są przypadkowe ale są podporządkowane celom stawianym przez naszych klientów. Za największy sukces uważamy sytuację, gdy nasze działania pomagają klientom uprościć procesy produkcyjne, przekształcić je w bardziej przyjazne dla środowiska, a także zmniejszyć ich koszty.

 

Technologia metatezy olefin

Tło odkrycia

Metateza olefin to reakcja chemiczna, w której dwa podwójne wiązania węgiel–węgiel (olefiny) łączą się i wymieniają, tworząc nowe związki zawierające wiązania nienasycone.

Historia wykorzystania tej reakcji zaczęła się w połowie lat 50. XX wieku w laboratoriach przemysłowych, firm DuPont, Standard Oil i Phillips Petroleum. Sama nazwa „metateza olefin” została wprowadzona przez zespół Nissima Calderona z firmy Goodyear dopiero w 1967 r. Rezultaty badań tych pionierów okazały się bardzo obiecujące. Nowo odkryta reakcja chemiczna przyciągnęła uwagę wielu ośrodków badawczych na całym świecie.

Transformacja olefin przez długi czas pozostawała ciekawostką laboratoryjną bez praktycznego znaczenia dla zaawansowanej chemii organicznej. Zmieniło się to na początku lat 90. XX w., kiedy to zainteresowanie metatezą znacznie wzrosło – przede wszystkim za sprawą opracowania zdefiniowanych katalizatorów homogenicznych oraz rozpoczęcia intensywnych prac nad praktycznym wykorzystaniem tej transformacji.

Obecnie reakcja metatezy olefin znajduje szerokie zastosowanie w wielu sektorach – m.in. w produkcji farmaceutyków, substancji zapachowych, feromonów, kauczuków modyfikowanych, smarów, specjalistycznych surfaktantów i polimerów. Możliwości tworzenia nowych związków są praktycznie nieograniczone.

 

Zalety technologii Apeironu


Apeiron – bezkres możliwości

Firma Apeiron Synthesis dysponuje technologią gotową do zastosowania w niemal dowolnym procesie wykorzystującym metatezę olefin. Oferujemy szeroki wachlarz katalizatorów metatezy olefin opartych na rutenie. Bazując na strukturze podstawowej, opracowaliśmy szereg nowych kompleksów do różnych zastosowań. Projektowanie katalizatorów przeprowadzamy, modyfikując ligandy jonowe, benzylidenowe oraz NHC (ang. N-heterocyclic carbene). Modyfikacje struktury katalizatora pozwalają na optymalne dobranie katalizatora do danej reakcji.

Chcemy oferować produkty zgodne z oczekiwaniami klientów, dlatego sięgamy po najnowsze osiągnięcia naukowe. W trakcie wieloletnich badań stworzyliśmy własną technologię oraz gamę nowych produktów. Jednocześnie, aby zapewnić naszym klientom jak najszerszy wachlarz rozwiązań, korzystamy z własności intelektualnej innych podmiotów, udostępnianej na podstawie licencji przez czołowych europejskich partnerów akademickich i przemysłowych.

 

Kalendarium

2017 UltraNitroCat, katalizator o wysokiej aktywności w reakcjach metatezy krzyżowej substratów ubogich elektronowo.

2016 UltraCat, katalizator o szerokim spektrum zastosowań, wyjątkowo efektywny w reakcji etenolizy.

2015 HeatMet, katalizator o aktywacji termicznej, znajdujący zastosowanie głównie w polimeryzacji obejmującej metatezę z otwarciem pierścienia.

2014 FixCat, katalizator na nośniku stałym do wielokrotnego użytku.

2014 GripCat, homogeniczny zmiatacz rutenu i palladu do użycia w rozpuszczalnikach polarnych.

2014 nitro-Grela, katalizator o szerokim zastosowaniu w reakcjach metatezy RCM, CM i metatezy enynów.

2013 SnatchCat homogeniczny zmiatacz rutenu i palladu.

2013 tube-in-tube reaktor przepływowy, umożliwiający w trybie ciągłym usuwanie gazowych produktów ubocznych z mieszaniny reakcyjnej.

2012 LatMet, katalizator o aktywacji termiczno-chemicznej, znajdujący zastosowanie głównie w polimeryzacji obejmującej metatezę z otwarciem pierścienia. 

2012 GreenCat, katalizator metatezy do użycia w tzw. zielonych rozpuszczalnikach (octan etylu, izopropanol, węglan dimetylu).

2012 StickyCat, katalizator, który umożliwia usuwanie rutenu z mieszanin poreakcyjnej.

2012 AquaMet, katalizator, który umożliwia metatezę w wodzie.

 

Nasz zespół

dr Michał Bieniek – Prezes Zarządu

 • Współzałożyciel firmy Apeiron Synthesis.
 • Odpowiedzialny za strategię biznesową oraz zarządzanie procesem sprzedaży produktów i usług firmy. 
 • Pracował w laboratoriach badawczych we Francji, Polsce, Niemczech i Holandii.
 • Współautor 20 publikacji, 2 rozdziałów książek i 6 patentów oraz wniosków patentowych z dziedziny nowych, innowacyjnych katalizatorów reakcji metatezy olefin.
 • Doktorat w Instytucie Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk pod kierunkiem prof. Karola Greli.
 • Praca magisterska z wyróżnieniem na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej.

Krzysztof Skowerski – Dyrektor ds. Badań i Rozwoju

 • W firmie Apeiron Synthesis od 2009 r.
 • Odpowiada za bieżący program badań i rozwoju oraz zarządzanie projektami komercyjnymi.
 • Posiada bogate doświadczenie w projektowaniu i syntezie nowych katalizatorów rutenowych oraz optymalizacji procesów z zastosowaniem technologii metatezy olefin.
 • Współautor 16 publikacji, 2 rozdziałów książek, 7 patentów i 2 wniosków patentowych z zakresu nowych technologii chemicznych.
 • Praca magisterska na Wydziale Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Łukasz Gułajski  – Wiceprezes Zarządu

 • Współzałożyciel firmy Apeiron Synthesis.
 • Aktualnie Dyrektor Operacyjny odpowiedzialny za finanse i inwestycje.
 • Ukończył studia podyplomowe z dziedziny finansów i zarządzania w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.
 • Praca magisterska na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej.

dr Grażyna Szymańska – Global Business Development

 • W firmie Apeiron Synthesis od 2013 r.
 • Poszukuje nowych możliwości biznesowych, inicjując współpracę z partnerami z branży farmaceutycznej w USA. Odpowiada za marketing i sprzedaż.
 • Działa w branży biofarmaceutycznej od ponad 20 lat. Pracowała w Harvard Medical School, Boston College, Creative Biomolecules, Curis, TolerRx, TEI Biosciences, NanoSurfaces, ViThera Pharmaceuticals.
 • Współautorka 24 publikacji, 6 patentów i wniosków patentowych z dziedziny immunologii i nowych terapii.
 • Doktorat z biochemii w Polskiej Akademii Nauk.

prof. Karol Grela – Doradca Naukowy

 • Doradca i współpracownik od 2009 r.
 • Ekspert w dziedzinie nowych rutenowych katalizatorów reakcji metatezy i ich zastosowań przemysłowych.
 • Opublikował ponad 120 artykułów naukowych oraz zgłosił kilkanaście patentów z obszaru metatezy olefin.
 • Profesor chemii w Instytucie Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk.

 

 

Publikacje i prezentacje

Publikacje

 1. R. Gawin, A. Kozakiewicz, P. A. Guńka, P. Dąbrowski, K. Skowerski „Bis(Cyclic Alkyl Amino Carbene) Ruthenium Complexes: A Versatile, Highly Efficient Tool for Olefin Metathesis” Angew. Chem. Int. Ed. , 56, 910, (2017). Beilstein J. Org. Chem., 12, 5-15, (2016)
 2. G. Szczepaniak, K. Urbaniak, C. Wierzbicka, K. Kosiński, K. Skowerski, K. Grela "High-Performance Isocyanide Scavengers for Use in Low-Waste Purification of Olefin Metathesis Products" ChemSusChem, 8(24), 4139-4148, (2015) Więcej
 3. K. Skowerski, J. Białecki, S. J. Czarnocki, K. Żukowska, K. Grela "Effective immobilisation of a metathesis catalyst bearing an ammonium-tagged NHC ligand on various solid supports" Beilstein J. Org. Chem., 12, 5-15, (2016) Więcej
 4. G. Szczepaniak, K. Urbaniak, C. Wierzbicka, K. Kosiński, K. Skowerski, K. Grela "High-Performance Isocyanide Scavengers for Use in Low-Waste Purification of Olefin Metathesis Products" ChemSusChem, 8(24), 4139-4148, (2015) Więcej
 5. A. Tracz, M. Matczak, K. Urbaniak, K. Skowerski "Nitro-Grela-type complexes containing iodides - robust and selective catalysts for olefin metathesis under challenging conditions" Beilstein J. Org. Chem., 11, 1823-1832, (2015) Więcej
 6. K. Skowerski, J. Pastva, S. J. Czarnocki, J. Janoscova "Exceptionally Stable and Efficient Solid Supported Hoveyda-Type Catalyst" Org. Process Res. Dev., 19(7), 872-877, (2015) Więcej
 7. A. Kozłowska, M. Dranka, J. Zachara, E. Pump, C. Slugovc, K. Skowerski, K. Grela "Chelating Ruthenium Phenolate Complexes: Synthesis, General Catalytic Activity, and Applications in Olefin Metathesis Polymerization" Chem. Eur. Journal, 20(43), 14120-14125, (2014) Więcej
 8. J. Pastva, K. Skowerski, S. J. Czarnocki, N. Žilková, J. Čejka, Z. Bastl, H. Balcar "Ru-Based Complexes with Quaternary Ammonium Tags Immobilized on Mesoporous Silica as Olefin Metathesis Catalysts" ACS Catal., 4(9), 3227–3236, (2014). Więcej
 9. A. Kozłowska, M. Dranka, M. Zachara, E. Pump, C. Slugovc, K. Skowerski, K. Grela "Chelating Ruthenium Phenolate Complexes-Synthesis, General Catalytic Activity and Applications in Olefin Metathesis Polymerization" Chem. Eur. J., 20(43), 14120 – 14125 (2014). Więcej
 10. K. Skowerski, J. Białecki, A. Tracz, T. K. Olszewski “In an attempt to provide an environmentally friendly solvent selection guide for olefin metathesis” Green Chem., 16, 1125–1130 (2014). Więcej
 11. K. Skowerski,  Ł. Gułajski  "Purification Strategies in Olefin Metathesis": Theory and Practice, Ed.: Grela, K.; John Wiley & Sons, Inc., Chap. 25, pp. 559 – 571 (2014). Więcej
 12. K. Skowerski, S. J. Czarnocki, P. Knapkiewicz "Tube-In-Tube Reactor as a Useful Tool for Homo- and Heterogeneous Olefin Metathesis under Continuous Flow Mode" ChemSusChem, 7 (2), 536 – 542 (2014). Więcej
 13. T. K. Olszewski, M. Figlus, M. Bieniek "Olefin metathesis: A versatile synthetic tool for use in preparation of active pharmaceutical ingredients" Chimica Oggi/Chemistry Today, 32(5), 22-29, (2014). Więcej
 14. K. Skowerski,  C. Wierzbicka, K. Grela  “"Olefin metathesis under continuous flow mode" Current Organic Chemistry, 17(22), 2740 – 2748, (2013) Więcej
 15. K. Skowerski, P. Kasprzycki, M. Bieniek, T. K. Olszewski "Efficient, durable and reusable olefin metathesis catalysts with high affinity to silica gel" Tetrahedron 69, 7408 – 7415 (2013). Więcej
 16. T. K. Olszewski, M. Bieniek, K. Skowerski, K. Grela "New Tool in the Toolbox: Electron Withdrawing Group Activated Ruthenium Catalysts for Olefin Metathesis" Synlett, 24, 903 – 919 (2013). Więcej
 17. K. Skowerski,  Ł. Gułajski,  K. Grela  "Alkene Metathesis in water" in Metal Catalysis in Water, Ed.: Dixneuf, P. H.;  Cadierno, V.; Wiley-VCH, Chap. 8, pp. 291 – 333 (2013). Więcej
 18. C. Wierzbicka, M. Nyk, K. Skowerski, M. Samoć "Molecules of ruthenium-based olefin metathesis catalysts as two- and three-photon absorbers" Dalton Trans., 41, 13258 – 13260 (2012). Więcej
 19. K. Skowerski, G. Szczepaniak, C. Wierzbicka, Ł. Gułajski, M. Bieniek, K. Grela "Highly active catalysts for olefin metathesis in water." Catal. Sci. Technol., 2 (12), 2424 – 2427, (2012). Więcej
 20. K. Skowerski, C. Wierzbicka, G. Szczepaniak, Ł. Gułajaski, M. Bieniek, K. Grela  "Easily removable olefin metathesis catalysts" Green Chem., 14 (12), 3264 – 3268, (2012). Więcej
 21. P. Knapkiewicz, K.  Skowerski, D. E. Jaskolska, M. Barbasiewicz, T. K. Olszewski "Nitration Under Continuous Flow Conditions: Convenient Synthesis of 2-Isopropoxy-5-nitrobenzaldehyde, an Important Building Block in the Preparation of Nitro-Substituted Hoveyda-Grubbs Metathesis Catalyst" Organic Process Research & Development, 16(8), 1430 – 1435, (2012). Więcej
 22. T. K. Olszewski, D.E. Jaskólska "Imidazol(in)ium-2-Carboxylates as Efficient Precursors to N-Heterocyclic Carbene Complexes of Copper and Silver" Heteroatom Chemistry 23(6), 605 – 609, (2012). Więcej
 23. J. Cabrera, R. Padilla, R. Dehn, S. Deuerlein, Ł. Gułajski, E. Chomiszczak, J. H. Teles, M. Limbach, K. Grela "Olefin Metathesis on a TLC Plate as a Tool for a High-Throughput Screening of Catalyst-Substrate Sets." Adv. Synth. Catal., 354, 1043 – 1051 (2012). Więcej

 

Prezentacje

 1. New Catalysts for Olefin Metathesis, 2st Annual Catalysis in Chemistry Symposium, April 2017, Marriott Hotel, Cambrigde, MA, USA
 2. Tailor-made Catalysts for Metathesis Processes Optimization, 34th SCI Process Development Symposium, March 2017, Churchill College, Cambridge, UK
 3. Bringing Nobel prize-winning technology – Olefin Metathesis – to the chemical industry, 1st European Chemistry Partnering, February 2017, Chamber of Industry and Commerce Frankfurt, Germany
 4. Tools for olefin metathesis, Organic Chemisty Symposium, May 2016 Polish Academy of Sciences, Warszawa, Poland
 5. Examining stability and selectivity of new olefin metathesis catalysts, 1st Annual Catalysis in Chemistry Symposium, April 2016, Royal Sonesta Boston, Cambrigde, MA, USA
 6. Faster, Cheaper, Greener: The Breakthrough of Metathesis of Olefin Metathesis Catalysts in Pharmaceutical Development, Streamlining Process Chemistry - New Synthetic Strategies, October 2014, Cambridge, Innovation Center, Cambridge, MA, USA.
 7. Faster, Cheaper, Greener: The Breakthrough of Metathesis of Olefin Metathesis Catalysts in Pharmaceutical Development, Modern Synthetic Methods & Chiral, May 2014, Orlando, FL, USA.
 8. Metathesis with practical elegance and new applications for API synthesis, The Catalysis Development Conference, November 2013, Newmarket, UK.

 

Siedziba

Lokalizacja

Siedziba firmy znajduje się we Wrocławskim Parku Technologicznym (WPT) – jednym z największych i najbardziej innowacyjnych parków technologicznych w Polsce. Na powierzchni 50 tys. metrów kwadratowych działa tutaj ponad 150 firm z obszaru zaawansowanych technologii. 

Dział Badawczo-Rozwojowy

Nasze laboratorium pozwala na przeprowadzanie reakcji z wykorzystaniem mikrofal i ultradźwięków. Dysponujemy ponadto mikroreaktorami, reaktorami przepływowymi oraz aparaturą do syntezy równoległej. Dzięki dostępnej aparaturze oraz zaangażowanemu zespołowi możemy naszym klientom zaoferować przełomowe technologie dostosowane do ich indywidualnych potrzeb.

Produkcja

Specjalizujemy się w produkcji zaawansowanych katalizatorów metaloorganicznych w ilościach przemysłowych. Dysponujemy nowoczesną linią produkcyjną wyposażoną w zaawansowane reaktory o pojemności 10, 60, 100 litrów oraz wyparki – 20, 50 litrów i nucze filtracyjne – 50 litrów. Nasza aparatura umożliwia pracę w warunkach obniżonego ciśnienia oraz atmosferze gazu obojętnego, dzięki czemu możemy również produkować substancje wrażliwe na działanie tlenu i wilgoci.

System zarządzania jakością

Prawidłowa i dokładna analiza kompleksów metaloorganicznych wymaga dużej wiedzy specjalistycznej. Nasz system zarządzania jakością jest niezawodny i zgodny z najwyższymi standardami. W laboratorium korzystamy z najlepszej aparatury analitycznej (HPLC, UPLC-MS, HRMS, GC, GC-MS). Część badań zlecamy akredytowanym podmiotom stosującym sprawdzoną metodykę – NMR, ICP-MS, analizy spalania (C, H, N, O, S, halogen), spektroskopię IR.

 

Kontakt:

• Europa
Joanna Drygajło
Menedżer ds. sprzedaży i obsługi klienta
joanna.drygajlo@apeiron-synthesis.com
Tel.: (+48) 71-798-5621

• Ameryka Północna
dr Grazyna Szymanska
Global Business Development
grazyna.szymanska@apeiron-synthesis.com
Tel. kom.: (+1) 781-608-5859

Nasze projekty badawcze są wspierane finansowo przez