Projects

Umowa nr: POIR.01.01.01-00-0795/17-00

Tytuł projektu:
Nowa klasa rutenowych katalizatorów metatezy olefin do zastosowań wielkotonażowych – optymalizacja i produkcja w skali ćwierćtechnicznej
Cel projektu:
Celem projektu jest optymalizacja metod syntezy nowej klasy rutenowych katalizatorów metatezy olefin oraz opracowanie procesu ich produkcji w skali ćwierćtechnicznej.
Planowane efekty:
Opracowanie kompletnego procesu syntezy rutenowych katalizatorów do zastosowań w reakcji metatezy olefin pozwalającej na rozpoczęcie produkcji przemysłowej wybranych produktów.
Wartość projektu:
7 596 674.99 PLN
Wkład Funduszy Europejskich:
5 901 941.67 PLN

Umowa nr: POIR.01.01.01-00-0888/17-00

Tytuł projektu:
Nowe zdefiniowane katalizatory rutenowe do metatetycznej polimeryzacji z otwarciem pierścienia.
Cel projektu:
Celem projektu jest opracowanie układów katalitycznych dedykowanych metatetycznej polimeryzacji z otwarciem pierścienia.
Planowane efekty:
Rozbudowa oferty produktowej Beneficjenta o ulepszone zdefiniowane rutenowe katalizatory i kompleks aktywujący do metatetycznej polimeryzacji z otwarciem pierścienia.
Wartość projektu:
5 968 675.00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich:
4 577 305.00 PLN

Umowa nr: POIR.02.03.04-02-0005/17-00

Tytuł projektu:
Uzyskanie międzynarodowej ochrony patentowej dla zastosowania kompleksów rutenu w reakcji metatezy olefin
Cel projektu:
Uzyskanie międzynarodowej ochrony patentowej dla zastosowania kompleksów rutenu w reakcji metatezy olefin.
Planowane efekty:
Dokonanie międzynarodowego zgłoszenia w ramach procedury PCT.
Wartość projektu:
401 926.00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich:
170 350.00 PLN

Wprowadzenie na rynek Japonii nowych, innowacyjnych katalizatorów metatezy olefin do zastosowań w przemyśle chemicznym i farmaceutycznym

Informacje:
Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu GO_GLOBAL.PL Zwiększenie skali komercjalizacji na rynkach światowych wyników badań naukowych lub prac rozwojowych polskich firm.

Umowa nr: POIR.02.03.04-02-0006/16-00

Tytuł projektu:
Uzyskanie międzynarodowej ochrony patentowej dla innowacyjnych katalizatorów rutenowych zawierających cykliczne (alkillo)(amino)karbeny”
Cel projektu:
Uzyskanie międzynarodowej ochrony patentowej dla innowacyjnych, wysoce efektywnych katalizatorów rutenowych do metatezy olefin
Planowane efekty:
Dokonanie międzynarodowego zgłoszenia w ramach procedury PCT
Wartość projektu:
586 585,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich:
248 500,00 PLN

Umowa nr: POIR.01.01.01.-00-1186/15-00

Tytuł projektu:
Rozwój, optymalizacja syntezy i uruchomienie produkcji nowej generacji rutenowych katalizatorów metatezy olefin.
Cel projektu:
Celem projektu jest opracowanie nowej generacji rutenowych katalizatorów metatezy olefin o zwiększonej efektywności i selektywności w wymagających reakcjach metatezy z zamknięciem pierścienia (RCM) i metatezy krzyżowej (CM).
Wartość projektu:
3 132 827.20 PLN
Wkład Funduszy Europejskich:
2 424 708.08 PLN

Auctions

Dostawa odczynników chemicznych

Piotr Rojek, 30.09.2020

Termin składania ofert: 08-10-2020

Laboratoryjne usługi badawcze

Małgorzata Dubikowska, 03.06.2020

Termin składania ofert: 12.06.2020 r.

 

Załączniki:

 

Wyjaśnienia:

Dostawa odczynników chemicznych

Piotr Rojek, 06.05.2020

Termin składania ofert: 13-05-2020

Laboratoryjne usługi badawcze – Pomiar NMR

Małgorzata Dubikowska, 29.04.2020

Termin składania ofert: 07.05.2020 r.

 

Załączniki:

Laboratoryjne usług badawcze

Małgorzata Dubikowska, 09.04.2020

Termin składania ofert: 28.04.2020 r.

 

Załączniki:

 

UWAGA! Zmiana treści ogłoszenia z dnia 20.04.2020 r.

Zmianie uległy zapisy w niniejszym ogłoszeniu dotyczące:

  1. Termin składania ofert: termin składania ofert upływa dnia 28.04.2020 r.
  2. Harmonogram realizacji zamówienia: okres realizacji zamówienia do 30.06.2023 r, oczekiwany termin ważności oferty do 30.06.2023 r.

 

UWAGA!

W związku z faktem iż w jednej ze zwycięskich ofert została przedstawiona błędna cena, wyniki postępowania uległy zmianie. Zmiana dotyczy przedmiotu zamówienia nr 2, tj. “Analiza 1HNMR, 13C NMR, 31P NMR pomiar zmiennotemperaturowy”. Zaktualizowana lista wybranych w drodze postępowania Wykonawców znajduje się poniżej.

Dostawa odczynników chemicznych

Piotr Rojek, 29.10.2019

Termin składania ofert: 06-11-2019

Dostawa szkła oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego

Piotr Rojek, 30.09.2019

Termin składania ofert: 07-10-2019

Zapytanie ofertowe w celu wstępnego oszacowania wartości zamówienia

Piotr Rojek, 19.08.2019

Dostawa odczynników chemicznych

Termin składania ofert: 26-08-2019

Dostawa odczynników chemicznych

Piotr Rojek, 12.08.2019

Termin składania ofert: 21-08-2019

Zapytanie ofertowe w celu wstępnego oszacowania wartości zamówienia

Piotr Rojek, 30.07.2019

Dostawa odczynników chemicznych

Termin składania ofert: 06-08-2019

Please be advised that our site uses cookies to provide you with services at the highest level. By continuing to use the site, you agree to use cookies. The conditions for storing or accessing cookies can be changed in your browser settings.