Aktualności

25/08/2020

Kolejne obiecujące zastosowanie katalizatora Apeiron – AquaMet opublikowane w czasopiśmie „Polymers”

Badania przedstawione w publikacji “Optimization of Ring-Opening Metathesis Polymerization (ROMP) under Physiologically Relevant Conditions” miały na celu dostosowanie warunków metatetycznej polimeryzacji z otwarciem pierścienia w taki sposób, aby była możliwa do zastosowania do syntezy koniugatów komórka-polimer i białko-polimer, mających zastosowanie jako składniki nowych biologicznych związków terapeutycznych. Church i współpracownicy zdecydowali się użyć naszego komercyjnie dostępnego, rozpuszczalnego w wodzie katalizatora – AquaMet oraz podjęli próbę optymalizacji warunków reakcji, takich jak stężenie chlorków i pH, w celu zwiększenia wydajności ROMP w czystej wodzie.

Praca ta udowodniła, że skuteczna polimeryzacja w wodzie, charakteryzująca się szybką inicjacją i wysokim stopniem konwersji monomeru jest możliwa do osiągnięcia nawet w temperaturze pokojowej, w pH zbliżonym do fizjologicznego i bez użycia współrozpuszczalników organicznych. Dodatkowo autorzy wykazali, że dodatek chlorków wywiera istotny wpływ na polimeryzację w środowisku wodnym, zapewniając wysoki stopień konwersji monomerów i pozwalając uzyskać polimery o dobrze kontrolowanej masie cząsteczkowej.

Mamy nadzieję, że wnioski te okażą się istotnym krokiem w kierunku wykorzystania „wodnej” ROMP
w warunkach biologicznych – w obecności komórek, peptydów, białek, czy w przypadku pracy z grupami funkcyjnymi wrażliwymi na obecność kwasu.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zapraszamy do odwiedzenia strony:

https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2020/PY/D0PY00716A#!divAbstract

29/05/2020

Artykuł przedstawiający najnowsze zastosowania naszego zmiatacza i środka wygaszającego reakcję – SnatchCat opublikowany w czasopiśmie naukowym Chemical Science.

Szczepaniak i in. opisali badania nad zatrzymywaniem reakcji i skutecznym usuwaniem pozostałości miedzi po aerobowym utlenianiu alkoholi z zastosowaniem układu katalitycznego Cu/TEMPO (utlenianiu Stahla) oraz polimeryzacji rodnikowej z przeniesieniem atomu (ATRP). Badania zaprezentowane w artykule opierają się na komercyjnie dostępnym produkcie Apeiron – SnatchCat (1,4-bis(3-izocyjanopropylo)piperazyna).

Wyniki przedstawione w tym badaniu wykazały, że 1,4-bis(3-izocyjanopropylo)piperazyna może być stosowana jako wysoce skuteczny zmiatacz miedzi w oczyszczaniu produktów reakcji utleniania Stahla z użyciem układu Cu/TEMPO, pozwalając na oczyszczanie zarówno małych, jak i makrocząsteczek. SnatchCat może być również z powodzeniem stosowany do oczyszczania polimerów wytwarzanych przez ATRP z katalizatorem miedziowym. W obu reakcjach opisywanych przez autorów, dodanie SnatchCat, a następnie zastosowanie prostych protokołów oczyszczania, umożliwia otrzymanie produktów o bardzo niskiej zawartości Cu, wynoszącej poniżej 5 ppm w izolowanych aldehydach, jak również w polimerach, nawet w przypadku ATRP z dużym początkowym obciążeniem katalizatora.

Kolejną zaletą naszego produktu przedstawioną w omawianej publikacji, jest fakt, że w szybkim tempie zatrzymuje reakcje zachodzące z zastosowaniem miedziowych kompleksów katalitycznych, co pozwala na ułatwienie badań kinetycznych i projektowania reakcji lub usuwania zanieczyszczeń metalu z produktu poprzez prostą filtrację.

Ponadto autorzy wykazali, że SnatchCat może być z powodzeniem stosowany do zapobiegania reakcjom ubocznym. Jego zastosowanie całkowicie zapobiegło oksydatywnemu sprzęganiu Glasera, występującemu podczas obróbki polimerów.

Zbadano również cytotoksyczność zmiatacza i środka przerywającego reakcję produkowanego przez Apeiron. Chociaż izocyjanek okazał się być substancją umiarkowanie cytotoksyczną wykazano, że można go łatwo zneutralizować przez hydrolizę kwasową.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o możliwości zastosowania SnatchCat w dwóch podstawowych reakcjach katalizowanych przez kompleksy miedzi, odwiedź:

https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2020/sc/d0sc00623h#!divAbstract

16/04/2020

Jedyny na rynku heterogeniczny katalizator Apeiron – FixCat osadzony na SBA-15 zastosowany w metatetycznej syntezie pochodnych stilbenu i chalkonu – inhibitorów wirusa grypy typu A.

Ciekawe zastosowanie katalizatora Apeiron – FixCat zostało opisane przez Bizzarri i in.
w nowym artykule opublikowanym w „Catalysts”. W publikacji zatytułowanej „Synthesis of Stilbene and Chalcone Inhibitors of Influenza A Virus by SBA-15 Supported Hoveyda-Grubbs Metathesis” wykazano, że FixCat/SBA-15 jest wydajnym heterogenicznym katalizatorem do syntezy pochodnych stilbenu i chalkonu, wykazujących aktywność biologiczną w stosunku do wirusa grypy typu A, z zastosowaniem różnych typów reakcji metatezy olefin.

Badania przedstawione przez autorów dowodzą, że pomimo immobilizacji FixCat na nośniku stałym,  aktywność i selektywność katalizatora utrzymywała się na poziomie porównywalnym do jego homogenicznego odpowiednika we wszystkich przeprowadzonych reakcjach metatezy. Heterogenizowany katalizator okazał się być stabilny, zachowując swoją reaktywność podczas serii, w których został ponownie użyty, a także utrzymując zadowalający stopień konwersji
i wydajność reakcji.

Warto zauważyć, że aktywność przeciwwirusowa wykazywana przez otrzymane związki cechowała się znaczącymi wartościami IC50 i dotyczyła głównie wczesnego etapu cyklu życiowego wirusa, jak transkrypcja czy odpłaszczenie wirusa.

Uzyskane za pomocą reakcji metatezy pochodne stilbenu i chalkonu mogłyby stanowić alternatywę dla obecnie dostępnych leków skierowanych przeciwko wirusowi grypy typu A.

Pełna wersja tego artykułu jest dostępna online tutaj.

01/04/2020

Oświadczenie w sprawie COVID-19.

Szanowni Klienci i Partnerzy,

Apeiron Synthesis S.A. informuje, że w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo naszych pracowników,
a także w celu zminimalizowania ryzyka rozprzestrzeniania się Sars-CoV-2, aktualnie znaczna część naszego zespołu korzysta z możliwości pracy w systemie zdalnym.

W związku z powyższym, mogą wystąpić ograniczenia związane z dostępnością pracowników poprzez kontakt drogą telefoniczną. W miarę możliwości zalecamy wybieranie kontaktu mailowego i jednocześnie zapewniamy, że rozumiemy potrzeby naszych klientów i dołożymy wszelkich starań, aby utrzymać płynność operacji.  Wszystkie zamówienia będą przyjmowane i realizowane normalnie. Serdecznie zachęcamy również do składania zapytań technicznych i ofertowych – nasi pracownicy stale pozostają do Państwa dyspozycji.

Wdrożone działania mają charakter prewencyjny. Nieustannie monitorujemy sytuację i w razie istotnych zmian związanych z funkcjonowaniem firmy niezwłocznie Państwa poinformujemy.

Dodatkowo pragniemy poinformować, że Apeiron Synthesis w miarę swoich możliwości aktywnie włączył się w pomoc w walce z „koronawirusem”, przekazując dostępne środki ochrony osobistej okolicznym placówkom medycznym.

Dr Michał Bieniek, Prezes Zarządu

21/02/2020

Spotkajmy się na 4. edycji European Chemistry Partnering!

27 lutego zespół Apeiron w składzie: Joanna Drygajło-Glever – Manager Sprzedaży, Agnieszka Roszyk – Manager ds. Kluczowych Klientów i Monika Kulinicz – Specjalista ds. Sprzedaży wezmą udział w 4. edycji ECP.

European Chemistry Partnering to wyjątkowo dobrze zorganizowane wydarzenie branżowe, dynamiczna i rozbudowana platforma networkingowa dla firm skoncentrowanych na innowacyjnych rozwiązaniach w przemyśle chemicznym. ECP skupia start-upy, duże i średnie firmy oraz inwestorów na jednym, wspólnym gruncie i kładzie duży nacisk na poszukiwanie i dobieranie partnerów biznesowych. To doskonała okazja, aby zwiększyć swoją widoczność na rynku europejskim, nawiązać nowe kontakty i połączenia.

Nasza delegacja z chęcią omówi z Tobą potencjał naszej wiodącej technologii – metatezy olefin.

Jeśli jesteś zainteresowany spotkaniem, skontaktuj się z nami poprzez oficjalny system planowania spotkań on-line, odwiedź nasze stoisko lub znajdź nas podczas spotkania Get-Together, organizowanego w wieczór poprzedzający konferencję!

Informujemy, że nasza strona używa plików cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza zgodę na ich użycie. Warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu do cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki.