Misja

Apeiron to bezkres, nieskończoność!

Firma Apeiron Synthesis została założona w 2009 r. przez zespół doświadczonych naukowców i przedsiębiorców. Oferowana przez nas technologia opiera się na katalitycznej reakcji metatezy olefin. Metoda ta daje praktycznie nieograniczone możliwości syntezy nowych związków chemicznych, dzięki niej procesy produkcyjne są szybsze, bardziej ekonomiczne i przyjazne dla środowiska.

Technologia metatezy olefin znajduje zastosowanie w produkcji leków, feromonów, substancji zapachowych, surfaktantów, wosków, paliw, polimerów i materiałów konstrukcyjnych. O jej przełomowym znaczeniu świadczy Nagroda Nobla w dziedzinie chemii przyznana w 2005 roku. Naszą misją jest umiejętne czerpanie z potencjału metatezy olefin i wykorzystywanie go w celach komercyjnych dla dobra naszych klientów.

Największym atutem firmy jest nasza kreatywność. Wywodzimy się ze świata naukowego i cechuje nas badawcza ciekawość oraz pragnienie dokonywania coraz to nowych odkryć. Te odkrycia nie są przypadkowe, ale są podporządkowane celom stawianym przez naszych klientów. Za największy sukces uważamy sytuację, gdy nasze działania pomagają klientom uprościć procesy produkcyjne, przekształcić je w bardziej przyjazne dla środowiska, a także zmniejszyć ich koszty.

Technologia metatezy olefin

Metateza olefin to reakcja chemiczna, w której dwa podwójne wiązania węgiel–węgiel (olefiny) łączą się i wymieniają, tworząc nowe związki zawierające wiązania nienasycone.

Historia wykorzystania tej reakcji zaczęła się w połowie lat 50. XX wieku w laboratoriach przemysłowych, firm DuPont, Standard Oil i Phillips Petroleum. Sama nazwa „metateza olefin” została wprowadzona przez zespół Nissima Calderona z firmy Goodyear dopiero w 1967 r. Rezultaty badań tych pionierów okazały się bardzo obiecujące. Nowo odkryta reakcja chemiczna przyciągnęła uwagę wielu ośrodków badawczych na całym świecie.

Transformacja olefin przez długi czas pozostawała ciekawostką laboratoryjną bez praktycznego znaczenia dla zaawansowanej chemii organicznej. Zmieniło się to na początku lat 90. XX w., kiedy to zainteresowanie metatezą znacznie wzrosło – przede wszystkim za sprawą opracowania zdefiniowanych katalizatorów homogenicznych oraz rozpoczęcia intensywnych prac nad praktycznym wykorzystaniem tej transformacji.

Obecnie reakcja metatezy olefin znajduje szerokie zastosowanie w wielu sektorach – m.in. w produkcji farmaceutyków, substancji zapachowych, feromonów, kauczuków modyfikowanych, smarów, specjalistycznych surfaktantów i polimerów. Możliwości tworzenia nowych związków są praktycznie nieograniczone.

Zalety technologii Apeiron

Apeiron - bezkres możliwości

Firma Apeiron Synthesis dysponuje technologią gotową do zastosowania w niemal dowolnym procesie wykorzystującym metatezę olefin. Oferujemy szeroki wachlarz katalizatorów metatezy olefin opartych na rutenie. Bazując na strukturze podstawowej, opracowaliśmy szereg nowych kompleksów do różnych zastosowań. Projektowanie katalizatorów przeprowadzamy, modyfikując ligandy jonowe, benzylidenowe oraz NHC (ang. N-heterocyclic carbene). Modyfikacje struktury katalizatora pozwalają na optymalne dobranie katalizatora do danej reakcji.

Chcemy oferować produkty zgodne z oczekiwaniami klientów, dlatego sięgamy po najnowsze osiągnięcia naukowe. W trakcie wieloletnich badań stworzyliśmy własną technologię oraz gamę nowych produktów. Jednocześnie, aby zapewnić naszym klientom jak najszerszy wachlarz rozwiązań, korzystamy z własności intelektualnej wiodących partnerów akademickich i przemysłowych.

Kalendarium

2017 UltraNitroCat, katalizator o wysokiej aktywności w reakcjach metatezy krzyżowej substratów ubogich elektronowo.

2016 UltraCat, katalizator o szerokim spektrum zastosowań, wyjątkowo efektywny w reakcji etenolizy.

2015 HeatMet, katalizator aktywowany termicznie, znajdujący zastosowanie głównie w polimeryzacji obejmującej metatezę z otwarciem pierścienia.

2014 FixCat, katalizator na nośniku stałym do wielokrotnego użytku.

2014 nitro-Grela, katalizator o szerokim zastosowaniu w reakcjach metatezy RCM, CM i metatezy enynów.

Nasz Zespół

dr Michał Bieniek – Prezes Zarządu 

 • Współzałożyciel firmy Apeiron Synthesis
 • Odpowiedzialny za strategię biznesową oraz zarządzanie procesem sprzedaży produktów i usług firmy
 • Pracował w laboratoriach badawczych we Francji, Polsce, Niemczech i Holandii
 • Współautor 20 publikacji, 2 rozdziałów książek i 6 patentów oraz wniosków patentowych z dziedziny nowych, innowacyjnych katalizatorów reakcji metatezy olefin
 • Doktorat w Instytucie Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk pod kierunkiem prof. Karola Greli
 • Praca magisterska z wyróżnieniem na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej

Krzysztof Skowerski – Dyrektor ds. Badań i Rozwoju 

 • W firmie Apeiron Synthesis od 2009 r.
 • Odpowiada za bieżący program badań i rozwoju oraz zarządzanie projektami komercyjnymi
 • Posiada bogate doświadczenie w projektowaniu i syntezie nowych katalizatorów rutenowych oraz optymalizacji procesów z zastosowaniem technologii metatezy olefin
 • Współautor 16 publikacji, 2 rozdziałów książek, 7 patentów i 2 wniosków patentowych z zakresu nowych technologii chemicznych
 • Praca magisterska na Wydziale Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Łukasz Gułajski – Wiceprezes Zarządu 

 • Współzałożyciel firmy Apeiron Synthesis
 • Aktualnie Dyrektor Operacyjny odpowiedzialny za finanse i inwestycje
 • Współautor 15 publikacji, 6 rozdziałów książek i 2 wniosków patentowych z zakresu metatezy
 • Ukończył studia podyplomowe z dziedziny finansów i zarządzania w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie
 • Praca magisterska na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej

dr Grażyna Szymańska – Global Business Development

 • W firmie Apeiron Synthesis od 2013 r.
 • Poszukuje nowych możliwości biznesowych, inicjując współpracę z partnerami z branży farmaceutycznej w USA. Odpowiada za marketing i sprzedaż
 • Działa w branży biofarmaceutycznej od ponad 20 lat. Pracowała w Harvard Medical School, Boston College, Creative Biomolecules, Curis, TolerRx, TEI Biosciences, NanoSurfaces, ViThera Pharmaceuticals
 • Współautorka 24 publikacji, 6 patentów i wniosków patentowych z dziedziny immunologii i nowych terapii
 • Doktorat z biochemii w Polskiej Akademii Nauk

prof. Karol Grela – Doradca Naukowy 

 • Doradca i współpracownik od 2009 r.
 • Ekspert w dziedzinie nowych rutenowych katalizatorów reakcji metatezy i ich zastosowań przemysłowych
 • Opublikował ponad 120 artykułów naukowych oraz zgłosił kilkanaście patentów z obszaru metatezy olefin
 • Profesor chemii w Instytucie Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk

Publikacje i Prezentacje

Publikacje

 1. A. Kajetanowicz, M. Chwalba, A. Gawin, A. Tracz, K. Grela „Non-Glovebox Ethenolysis of Ethyl Oleate and FAME at Larger Scale Utilizing a Cyclic (Alkyl)(Amino)Carbene Ruthenium Catalyst” Eur. J. Lipid Sci. Technol., 1900263, (2019). Więcej…
 2. D.L. Nascimento, A. Gawin, R. Gawin, P.A. Guńka, J. Zachara, K. Skowerski, D.E. Fogg „Integrating Activity with Accessibility in Olefin Metathesis: An Unprecedentedly Reactive Ruthenium-Indenylidene Catalyst” J. Am. Chem. Soc., 141, 27, 10626 − 10631, (2019). Więcej…
 3. E. Chong, B. Qu, Y. Zhang, Z.P. Cannone, J.C. Leung, S. Tcyrulnikov, K.D. Nguyen, N. Haddad, S. Biswas, X. Hou, K. Kaczanowska, M. Chwalba, A. Tracz, S. Czarnocki, J.J. Song, M.C. Kozlowski, C.H. Senanayake „A versatile catalyst system for enantioselective synthesis of 2-substituted 1,4-benzodioxanes” Chem. Sci., 10, 4339 − 4345, (2019). Więcej…
 4. Ł. Gułajski, A. Tracz, K. Urbaniak, S.J. Czarnocki, M. Bieniek, T.K. Olszewski „Ammonium-tagged ruthenium-based catalysts for olefin metathesis in aqueous media under ultrasound and microwave irradiation” Beilstein J. Org. Chem., 15, 160 − 166, (2019). Więcej…
 5. A. A. Rajkiewicz, K. Skowerski, B. Trzaskowski, A. Kajetanowicz, K. Grela „2-Methyltetrahydrofuran as a Solvent of Choice for Spontaneous Metathesis/Isomerization Sequence” ACS Omega, 4, 1, 1831 − 1837, (2019). Więcej…

Prezentacje

 1. New Catalysts for Olefin Metathesis, 2st Annual Catalysis in Chemistry Symposium, April 2017, Marriott Hotel, Cambrigde, MA, USA
 2. Tailor-made Catalysts for Metathesis Processes Optimization, 34th SCI Process Development Symposium, March 2017, Churchill College, Cambridge, UK
 3. Bringing Nobel prize-winning technology – Olefin Metathesis – to the chemical industry, 1st European Chemistry Partnering, February 2017, Chamber of Industry and Commerce Frankfurt, Germany
 4. Tools for olefin metathesis, Organic Chemisty Symposium, May 2016 Polish Academy of Sciences, Warszawa, Poland
 5. Examining stability and selectivity of new olefin metathesis catalysts, 1st Annual Catalysis in Chemistry Symposium, April 2016, Royal Sonesta Boston, Cambrigde, MA, USA

Siedziba

Lokalizacja

Siedziba firmy znajduje się we Wrocławskim Parku Technologicznym (WPT) – jednym z największych i najbardziej innowacyjnych parków technologicznych w Polsce. Na powierzchni 50 tys. metrów kwadratowych działa tutaj ponad 150 firm z obszaru zaawansowanych technologii.

Dział Badawczo - Rozwojowy

Jesteśmy kreatywni w poszukiwaniu nowych rozwiązań i otwarci na pomysły, które są nieoczywiste. Nasz najnowocześniejszy sprzęt laboratoryjny pozwala nam pracować w atmosferze gazu obojętnego, z mikrofalami i systemami ultradźwiękowymi, równoległymi systemami syntezy, mikroreaktorami i reaktorami przepływowymi odpowiednimi dla homogenicznych i heterogenicznych typów katalizatora, co daje możliwość wyjścia daleko poza oczywiste rozwiązania i zaoferowanie naszym klientom przełomowych technologii dostosowanych do indywidualnych potrzeb.

Skalowanie i produkcja

Specjalizujemy się w powiększaniu skali i produkcji zaawansowanych katalizatorów w ilościach komercyjnych. Nasz zakład produkcyjny jest wyposażony w najbardziej zaawansowane reaktory o dużej objętości (10, 60, 100L, 2x250L), wyparki (20, 50L) i wszystkie urządzenia pomocnicze niezbędne do realizacji wielokilogramowych zamówień. Nasza roczna zdolność produkcyjna - 500 kg.

Analityka

Prawidłowa i dokładna analiza kompleksów metaloorganicznych wymaga dużej wiedzy specjalistycznej. W laboratorium korzystamy z najlepszej aparatury analitycznej (HPLC, UPLC-MS, HRMS, GC, GC-MS). Część badań zlecamy akredytowanym podmiotom stosującym sprawdzoną metodykę – NMR, ICP-MS, analizy spalania (C, H, N, O, S, halogen), spektroskopię IR, dyfrakcję rentgenowską pojedynczego kryształu.

Siedziba

Lokalizacja

Siedziba firmy znajduje się we Wrocławskim Parku Technologicznym (WPT) – jednym z największych i najbardziej innowacyjnych parków technologicznych w Polsce. Na powierzchni 50 tys. metrów kwadratowych działa tutaj ponad 150 firm z obszaru zaawansowanych technologii.

Dział Badawczo - Rozwojowy

Jesteśmy kreatywni w poszukiwaniu nowych rozwiązań i otwarci na pomysły, które są nieoczywiste. Nasz najnowocześniejszy sprzęt laboratoryjny pozwala nam pracować w atmosferze gazu obojętnego, z mikrofalami i systemami ultradźwiękowymi, równoległymi systemami syntezy, mikroreaktorami i reaktorami przepływowymi odpowiednimi dla homogenicznych i heterogenicznych typów katalizatora, co daje możliwość wyjścia daleko poza oczywiste rozwiązania i zaoferowanie naszym klientom przełomowych technologii dostosowanych do indywidualnych potrzeb.

Skalowanie i produkcja

Specjalizujemy się w powiększaniu skali i produkcji zaawansowanych katalizatorów w ilościach komercyjnych. Nasz zakład produkcyjny jest wyposażony w najbardziej zaawansowane reaktory o dużej objętości (10, 60, 100L, 2x250L), wyparki (20, 50L) i wszystkie urządzenia pomocnicze niezbędne do realizacji wielokilogramowych zamówień. Nasza roczna zdolność produkcyjna - 500 kg.

Analityka

Prawidłowa i dokładna analiza kompleksów metaloorganicznych wymaga dużej wiedzy specjalistycznej. W laboratorium korzystamy z najlepszej aparatury analitycznej (HPLC, UPLC-MS, HRMS, GC, GC-MS). Część badań zlecamy akredytowanym podmiotom stosującym sprawdzoną metodykę – NMR, ICP-MS, analizy spalania (C, H, N, O, S, halogen), spektroskopię IR, dyfrakcję rentgenowską pojedynczego kryształu.

Informujemy, że nasza strona używa plików cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza zgodę na ich użycie. Warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu do cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki.