Umowa nr: POIR.02.03.04-02-0006/16-00

Uzyskanie międzynarodowej ochrony patentowej dla innowacyjnych katalizatorów rutenowych zawierających cykliczne (alkillo)(amino)karbeny"

Uzyskanie międzynarodowej ochrony patentowej dla innowacyjnych, wysoce efektywnych katalizatorów rutenowych do metatezy olefin

Dokonanie międzynarodowego zgłoszenia w ramach procedury PCT

586 585,00 PLN

248 500,00 PLN