Zapytanie ofertowe w celu wstępnego oszacowania wartości zamówienia

Piotr Rojek, 17.07.2019

Dostawa odczynników chemicznych.

Termin składania ofert: 24-07-2019

Zapytanie ofertowe w celu wstępnego oszacowania wartości zamówienia

Piotr Rojek, 17.07.2019

Dostawa odczynników chemicznych.

Termin składania ofert: 24-07-2019

Zapytanie ofertowe w celu wstępnego oszacowania wartości zamówienia

Piotr Rojek, 15.07.2019

Dostawa szkła oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego

Termin składania ofert: 22-07-2019

Dodatkowe załączniki: zdjęcie 1, zdjęcie 2

Badanie udarności metodą Izoda

Małgorzata Dubikowska, 09.07.2019

Termin składania ofert: 17.07.2019

Zapytanie ofertowe w celu wstępnego oszacowania wartości zamówienia

Piotr Rojek, 01.07.2019

Dostawa odczynników chemicznych.

Termin składania ofert: 08-07-2019

Usługi rzecznika patentowego w zakresie uzyskania międzynarodowej ochrony wynalazku

Małgorzata Dubikowska, 26.06.2019

Uzyskanie międzynarodowej ochrony patentowej dla zastosowania N-chelatujących kompleksów rutenu w reakcji metatezy.

Termin składania ofert: 04.07.2019

Zapytanie ofertowe w celu wstępnego oszacowania wartości zamówienia

Małgorzata Dubikowska, 26.06.2019

Laboratoryjne usługi badawcze – oznaczanie udarności metodą Izoda

Termin składania ofert: 04.07.2019

Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych

Piotr Rojek, 25.06.2019

Termin zbierania ofert: 02-07-2019

Zapytanie ofertowe w celu wstępnego oszacowania wartości zamówienia

Piotr Rojek, 24.06.2019

Dostawa odczynników chemicznych

Termin zbierania ofert: 01-07-2019