Sukcesywna dostawa gazów wraz z dzierżawą butli

Piotr Rojek, 22.10.2018

Sukcesywna dostawa gazów wraz z dzierżawą butli

Oferty należy składać do 29.10.2018

Zapytanie ofertowe w celu wstępnego oszacowania wartości zamówienia

Piotr Rojek, 16.10.2018

Dostawa szkła oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego

Oferty należy składać do końca dnia 23.10.2018

Załączniki (.jpg): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Zapytanie ofertowe w celu wstępnego oszacowania wartości zamówienia

Piotr Rojek, 08.10.2018

Sukcesywna dostawa gazów wraz z dzierżawą butli

Oferty należy składać do 15.10.2018

Pomiar wytrzymałości na zginanie wg ASTM D790. Oznaczanie temperatury zniekształcenia cieplnego wg ASTM D648

Izabela Mech, 09.08.2018

Oferty należy składać do 17.08.2018